24-25 listopada 2016, Katowice, Hotel Angelo w Katowicach

VII Śląski Meeting Siatkówkowy


Serdecznie zapraszamy już teraz!

Tematyka kursów poniżej:


Kursy odbywają się w dniu 24 listopada 2016 r.


KURS 1 - od godz. 9.00 do godz. 10.00

1. Laseroterapia w retinopatii cukrzycowej
moderatorzy: dr n. med. Joanna Markowska, dr Marta Lelek, dr Małgorzata Rebkowska-Juraszek

400

KURS 2 - od godz. 10.15 do godz. 11.15

2. Kwalifikacja do programu AMD.
Kurs współrealizowany w ramach grantu
NCBiR STRATEGMED 1/234261/2/NCBR/2014
moderator: dr n. med. Sławomir Teper

401

KURS 3 - od godz. 11.30 do godz. 12.30

3.
Angio-OCT

402

Udział w kursach jest odpłatny !

  • do 31.08.2016 r. - 100 zł/1 kurs/1 os.
  • od 1.09.2016 r. - 120 zł/1 kurs/ 1 os.
  • opłata na miejscu - 150 zł/1 kurs/1 os.Hotel Angelo w Katowicach
ul. Sokolska 24
40-086 Katowice

24-25 listopada 2016

ORGANIZATOR

Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny
ul. Nowowiejska 38
50-315 Wrocław
NIP: 898-214-38-62

BIURO ORGANIZATORA

InspireCongress Sp. z o.o.
ul. Nowowiejska 38,
50-315 Wrocław
Tel.: +48 71 780 90 52
Faks: +48 71 780 90 54
E-mail: biuro@inspirecongress.pl

PARTNER NAUKOWY

Oddział Okulistyczny Okregowego Szpitala Kolejowego w Katowicach
ul. Panewnicka 65
40-760 Katowice
Tel.: tel: 32 605 35 92