24-25 listopada 2016, Katowice, Hotel Angelo w Katowicach

VII Śląski Meeting Siatkówkowy


Zapoznaj się z programem naukowym konferencji - link poniżej

PROGRAM NAUKOWY - stan na 16.11.2016

Organizatorzy zastrzegają możliwość dokonania zmian w programie


Zapraszamy uczestników konferencji do bezpłatnego udziału w Sesji Programu Lekowego AMD w dniu 24.11.2016 r. w godzinach od 11.30 do 12.30 w sali OPAL Hotelu Angelo w Katowicach (sesja równolegle do kursu nr 3)

Program sesji AMD


Zapraszamy do śledzenia zakładki z informacjami o programie

Poniżej wstępny program ramowy

624

Hotel Angelo w Katowicach
ul. Sokolska 24
40-086 Katowice

24-25 listopada 2016

ORGANIZATOR

Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny
ul. Nowowiejska 38
50-315 Wrocław
NIP: 898-214-38-62

BIURO ORGANIZATORA

InspireCongress Sp. z o.o.
ul. Nowowiejska 38,
50-315 Wrocław
Tel.: +48 71 780 90 52
Faks: +48 71 780 90 54
E-mail: biuro@inspirecongress.pl

PARTNER NAUKOWY

Oddział Okulistyczny Okregowego Szpitala Kolejowego w Katowicach
ul. Panewnicka 65
40-760 Katowice
Tel.: tel: 32 605 35 92